Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2671 7822
"Zjeść ludzia? Nie, ukocham."


Świat jak mniemam,
Na liście do szczęścia mnie po prostu nie ma.

— Lao Che
Reposted fromLittleJack LittleJack
7321 fecf
0443 7e95
Reposted fromcompromise compromise viasmutnazupa smutnazupa
2297 799c 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viasmutnazupa smutnazupa
Reposted fromhairinmy hairinmy
właśnie umarłam ze śmiechu i z żalu jednocześnie, dzięki
0247 eae1
Reposted fromyanek yanek viawishyouwerehere wishyouwerehere
9268 ea04
Reposted fromretaliate retaliate viasmutnazupa smutnazupa
Dopomóż mi, Boże, żebym się dzisiaj nie wpakował w jakąś historię, która mnie raczej nie obchodzi.
— Edward Stachura, „Wszystko jest poezja. Opowieść-rzeka”
Reposted fromwynne wynne viawishyouwerehere wishyouwerehere
tak wiele chcę powiedzieć, ale czuję się jak frustrat
strach przed Twoją reakcją knebluje mi usta
— miuosh x TMK aka piekielny x edzio . byłaś moim ideałem
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viasmutnazupa smutnazupa
Mam ochotę sama sobie przypierdolić za naiwność.
Reposted fromGeniusz Geniusz viawakeme wakeme
6746 a744
0226 a563 500
Reposted fromskierka skierka
1979 9dc5
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaandziaa andziaa

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaandziaa andziaa
7322 2559
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
My head is overflowing with thoughts I can’t allow anyone to know about.
— 凛として時雨 - “Abnormalize”  (via sad-empty)
Reposted fromanananana anananana viasmutnazupa smutnazupa
These are hard times for dreamers
— MS MR
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl